Bra att veta

FÖRSKOLAN KONGRON

Maten

Maten som serveras tillagas på plats i Kongrons kök av vår egen kokerska. Vi efterstävar en näringsriktig och allsidig kost lagad från grunden på bra råvaror. På menyn finns både älg och öring från lokala leverantörer. Halvfabrikat skall endast förekomma i undantagsfall. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål samt frukt varje dag.

 

Personalen

Kongron har i dagsläget 4 anställda. Vi har en låg personalomsättning och en lojal personal som genom lång erfarenhet känner både verksamheten och barnen väl. Vi föräldrar är arbetsgivare men har lämnat över det pedagogiska ansvaret till föreståndaren och den övriga personalen. Det är deras engagemang som gör att vi kan sköta våra egna sysslor om dagarna i lugn och ro, utan att oroa oss för om våra barn får ordentligt med mat, uppmärksamhet, stimulans och frisk luft.

 

Föräldrainsats

Föräldramedverkan är en hörnsten för verksamheten på Kongron. Att vara på Kongron som förälder ger en möjlighet att få inblick i det egna barnets vardag. Arbetsinsatsen brukar vanligtvis anges per medlem (dvs per familj), oberoende av hur många barn man har på Kongron. Den arbetsinsats som förväntas av dig som medlem är just nu;

• att delta i 2 aktivitetsdagar per termin där vi är med våra barn i vardagen

• utföra daglig städning ca 2 ggr/mån (på dag- eller kvällstid)

• deltagande i stormöte 1 ggr/månad samt årsmötet

• delta i gemensam städdag höst och vår där vi fejar lite extra i hörnen, röjer i förråden och gör fint utomhus tillsammans både barn och föräldrar och avslutar med en gemensam lunch

• tillhörighet i en arbetsgrupp utifrån sina intressen och möjligheter

• styrelseengagemang under minst ett år/familj under sin tid hos oss

 

Aktivitetsdagar

Eftersom vi medlemmar inte längre lagar mat på Kongron planerar vi istället in aktivitetsdagar då vi deltar i verksamheten under 2 dagar per termin och familj. Vi ser det som en möjlighet att fortfarande få vara delaktiga i verksamheten och vara med i våra barns vardag. Vi bestämmer tillsammans med personalen vad som planeras för dagen.

 

Tider under dagen

Kongron har normalt öppet mellan kl 06.30 och 17.00, men vid behov kan vi utöka öppettiderna till 18.30. Frukost serveras kl 07.45, frukt 09.30, lunch 11.30 samt mellanmål kl 14.30.

Schema, sommarsemester och klämdagar

Veckoschemat fylls i senast onsdag veckan före, i syfte att underlätta planeringen av personalens arbetstider. Inför lov och storhelger vill vi veta barnens tider någon vecka innan. Om verksamheten medger försöker vi hålla stängt under ett par veckor på sommaren. Ur ekonomisk synvinkel är det bra om lediga dagar/veckor läggs på lov och i anslutning till stängda veckor så att vikariebehovet dessa veckor kan minimeras.

 

Planeringsdagar

Under två dagar per termin kan verksamheten hålla stängt då personalen har planeringsdagar.

 

Aktiviteter/utflykter

På Kongron får barnen vara med om många olika aktiviteter. Föräldrar är förstås välkomna att delta! Ibland får barnen ta med sig en egen, liten matsäck.

 

Kläder och skor

Kläder efter väder! Vi är gärna utomhus en stund oavsett väder och då behövs kläder för alla väder. Även inomhus kan en olycka hända. Ofta behövs flera ombyten för både inom- och utomhuslek, se till att dessa är märkta med namn.

 

Nyckel

Varje familj får en egen nyckel till Kongron, eftersom vi behöver komma in i huset för att kunna städa och utföra andra sysslor.

 

Vid sjukdom

Ringer man till personalen på 0684-106 42 och meddelar detta och stannar hemma tills man är smittfri alternativt frisk och pigg nog att orka med en hel dags normala aktiviteter.

 

Stadgar

Vi är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans driver Kongron, och stadgarna reglerar bl a medlemskap, val av ledamöter till styrelsen, årsmöte och ”förvaltningsrådets” (stormötets) uppgifter.

 

Stormöte

Stormöte har vi vanligtvis en gång per månad, och det är av största vikt att så många som möjligt deltar! Här diskuterar vi frågor om verksamheten samt fattar beslut. Där bestäms bl a vad som ska göras av föräldrarna och vem som ska göra vad. Kan man inte komma till ett stormöte är det obligatoriskt att anmäla förhinder.

 

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två suppleanter. Styrelsen håller möte en gång i månaden. Styrelsen beslutar i driftsfrågor och ansvarar för personal- och anställningsfrågor, ekonomi, administration och löpande skötsel, allt enligt gällande lagar och avtal.

Styrelsen består för närvarande av;

Sabina BergmanOrdförande

Therese AmundssonSekreterare

Jenni Andersson Kassör

Laura CespedesSuppleant

Sofie HellströmSuppleant

 

Ekonomi och avgifter

Kongrons intäkter består till största delen av bidrag från kommunen, men som medlem betalar man även en platsavgift för varje barn man har inskriven i verksamheten. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Man betalar alltid avgift för hela månaden, oavsett när i månaden man börjar eller slutar på Kongron.

 

För närvarande har vi följande platsavgifter;

Barn 1 (om endast ett barn, eller det yngsta), upp till 3 år1000 kr

Barn 1 (om endast ett barn, eller det yngsta), från 3 år 900 kr

Barn 2 (det äldre syskonet), upp till 3 år 650 kr

Barn 2 (det äldre syskonet), från 3 år 550 kr

 

Medgivande och registerutdrag

Varje familj avgör själva om de vill lämna sitt medgivande till att barnen åker bil med någon annan vuxen vid utflykter. På samma sätt väljer man själv om man vill tillåta att barnen syns på bild i olika typer av media. Enligt lag ska varje förälder som deltar i verksamheten tillsammans med barnen visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

 

Uppsägning

Barnomsorgsplatsen kan sägas upp genom skriftlig anmälan till styrelsen. Uppsägningstiden är 2 månader.

 

Kontakta oss

 

Telefon/fax: 0684-106 42

e-post: kongron@hotmail.com