Föräldrakooperativ

FÖRSKOLAN KONGRON

Vad är ett föräldrakooperativ?

 

Föräldrakooperativ innebär att föräldrarna har bildat en ekonomisk förening som driver förskolan. Detta innebär att det finns en styrelse som ansvarar för personal, ekonomi och administration. Det är däremot inte några föräldrar som sköter Kongron, det är alla tillsammans. För att det ska fungera, förbinder sig alla föräldrar till vissa uppgifter på förskolan. Det krävs ett speciellt engagemang och en arbetsinsats av medlemmarna i ett föräldrakooperativ. Varje månad har vi stormöte där frågor som är viktiga för verksamheten behandlas. Beslutsvägarna är korta och Du har stor möjlighet att påverka. I maj varje år har vi årsmöte för föreningens medlemmar.

 

Det här förväntas av dig som har ditt/dina barn på Kongron;

• delta i 2 aktivitetsdagar per termin där vi är med våra barn i vardagen

• daglig städning ca 2 ggr/mån (kan med fördel göras kvällstid)

• deltagande i stormöte 1 ggr/månad samt årsmötet

• gemensam städdag höst och vår där vi fejar lite extra i hörnen, röjer i förråden och gör fint utomhus tillsammans både barn och föräldrar, vi äter en gemensam lunch och har trevligt tillsammans.

• alla föräldrar tillhör dessutom en arbetsgrupp utifrån sina intressen och möjligheter

• och förväntas sitta i styrelsen under minst ett år/familj under sin tid hos oss

 

Den pedagogiska verksamheten har personalen hand om. Verksamheten styrs också av våra stadgar och av kommunala riktlinjer.

 

I gengäld ger vi dig bl a;

• en barnomsorg där du själv har stor möjlighet att påverka ditt barns vardag och där du själv är en del av den

• en stor frihet att välja när du vill ha ditt barn på förskolan, vi har t ex inga fasta tider/dagar för de som i en kommunal verksamhet skulle kallas ”deltidsbarn” (vid t ex föräldraledighet och arbetslöshet)

• god och vällagad av vår egen kokerska med bl a närproducerat kött och fisk

• en möjlighet för både dig och ditt barn att lära känna andra barn och deras föräldrar på ett naturligt och roligt sätt

• en möjlighet att lära dig en massa om vad företagande och styrelsearbete bär med sig då vi är vår egen arbetsgivare

 

Kontakta oss

 

Telefon/fax: 0684-106 42

e-post: kongron@hotmail.com