Om oss

FÖRSKOLAN KONGRON

Kongron är en föräldrakooperativ förskola i Hede med plats för 16 barn i åldrarna 1-6 år. Kongron har funnits sedan 1987 och bildades av några föräldrar som en av de första föräldrakooperativa förskolorna i Jämtlands län. Vi finns centralt, bredvid skolan och mitt emot Ica, i det stora gråa charmiga huset och vi har en härlig utemiljö med bl a en pilkoja, repgungor, lekstuga, klätterställning och egna bärbuskar.

 

På Kongron äter barnen god hemlagad mat varje dag, lagad från grunden i vårt egna kök. På vår matsedel finns både älg och öring från lokala leverantörer. Vi har inga matlagningsdagar längre då vi nu istället har en anställd kokerska. Istället bidrar vi som föräldrar till verksamheten och gemenskapen med andra trevliga arbetsinsatser som t ex aktivitetsdagar tillsammans med barnen.

 

Kongron är en ekonomisk förening, vilket innebär att det finns en styrelse som ansvarar för personal, ekonomi och administration. Styrelsen utses av medlemmarna och består av ordförande, sekreterare, kassör samt 2 suppleanter. Den pedagogiska verksamheten har personalen hand om. Verksamheten styrs också av våra stadgar och av kommunala riktlinjer.

 

Med max 16 barn och fyra fröknar, såväl förskollärare som barnskötare, har vi en hög personaltäthet. Vi har inga avdelningar och därmed heller inga avdelningsbyten utan våra barn delas istället in i Myror, Nyckelpigor och Humlor utifrån deras ålder, där de får känna en tillhörighet med de andra jämngamla kompisarna i olika aktiviteter. Vi har barn med flera olika nationaliteter och kulturer hos oss vilket vi ser som en chans att lära av varandra.

 

Barnen erbjuds många roliga, spännande och givande aktiviteter. Vad sägs till exempel om skoterutflykt, älgjakt, tunnbrödbak, museibesök, undervisning och lek i skog och mark, gympa och bad? Även Du som har ”deltidsbarn” erbjuds självklart samma aktiviteter eftersom vi inte har några i förväg bestämda deltidsdagar/tider.

Att vi endast har 16 platser innebär såklart också att det blir en liten, tajt föräldragrupp. Alla har stor chans att göra sin röst hörd när det gäller beslut som rör det egna barnet.

 

Du får chansen att lära känna ditt barns kamrater och föräldrar på ett djupare sätt än på en vanlig förskola när du deltar i ditt barns vardag och barnen lär också känna andra barns föräldrar, vilket skapar ytterligare trygghet och tillit. Du får också chansen att ta med dig erfarenheter från hur man driver en ekonomisk förening när du är med på stormöten eller i styrelsen. På Kongron lär vi hela livet (även vi vuxna)!

 

Kontakta oss

 

Telefon/fax: 0684-106 42

e-post: kongron@hotmail.com